Deflamo Pressrelese
2016-01-22T08:30:00 CET: Swedish
pdf-file: Fördjupade diskussioner om strategiskt samarbete

Malmö den 22 januari 2016

Deflamo AB (publ) är nu, efter inledande diskussioner under hösten, i förhandlingar med en internationell industrikoncern om ett nära strategiskt samarbete inom plaster. Det samarbete som diskuteras omfattar både forskning och utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning. Det förväntas även innebära tillgång till väsentliga kompetenser inom produktutveckling och produktionsprocesser, en breddad kundbas och en större och global säljorganisation, vilket skulle ge ytterligare möjligheter för en snabbare marknadspenetration.

Denna utveckling är i linje med vad som kommunicerades i bolagets Q3-rapport kring en utvärdering av olika alternativ för att optimera förutsättningarna för en fortsatt utveckling av bolagets verksamhet. Ett sådant alternativ var just ett djupare strategiskt samarbete med en industriell aktör för att bl.a. utbyta kompetenser och få tillgång till en global distributionskanal.

Deflamo vill understryka att, även om det i dagsläget råder en samsyn i diskussionerna, kan ett samarbete inte garanteras innan slutliga avtal är ingångna. Målsättningen är att slutföra förhandlingarna under andra kvartalet 2016.

För ytterligare information kontakta:

Per-Erik Velin, vd, Deflamo AB (publ)
Tel: 070-674 21 85
E-mail: per-erik.velin@deflamo.com

Jan Blomquist, styrelseledamot
Tel: 070-486 17 71
E-mail: jan@blomquist.be

Om Deflamo
Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskydds­medel under produktnamnet Apyrum. Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som innehål­ler t ex brom, klor och antimon, ämnen som är skadliga för miljö och hälsa. Med Apyrum får man som kund:

– De överlägsna miljöegenskaperna
– Den konkurrenskraftiga pris/prestanda-relationen, även jämfört med traditionella flamskyddsmedel
– Tillgången till Deflamos applikationskunskap och testmöjligheter, vilket bidrar till att minska kundens utvecklingskostnader och time to market

Vi fokuserar främst på att ersätta konventionella flamskyddsmedel i plaster och andra polymera material, men vi samarbetar även med kunder inom flera olika områden som t ex papper, trä och textilier avseende applikationsutveckling. En central del i Deflamos erbjudande är att hjälpa kunderna med formulering, testning och införande av flamskyddade produkter med Apyrum. Detta bidrar till att våra kunder kan utveckla nya produkter med miljöanpassad profil både billigare och snabbare.

Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Nasdaq First North. Avanza är bolagets Certified Advisor.

pdf-file: Fördjupade diskussioner om strategiskt samarbete