Deflamo Pressrelese
2017-09-28T01:30:00 CET: Swedish
pdf-file: Marknadskommunikation Deflamo 28 september 2017-se

Karlshamn den 28 september 2017
 
Deflamo publicerade den 26 september ett pressmeddelande avseende genombrott i nytt marknadssegment som vi på förekommen anledning härmed vill förtydliga genom följande precisering av framtida värde och risk.
 
Den första ordern är liten men är den första i en förväntad serie. Den avser en mindre kvantitet och har ett värde av 2 400 euro. Under de närmaste åren bedöms orderkvantiteterna öka till betydande volymer för Deflamo.
 
Ökningen av Deflamos orderkvantitet är osäker och den faktiska utvecklingen är beroende av flera faktorer som ligger utanför Deflamos kontroll. Ökningen är även beroende av myndighetsbeslut som kan komma att påverka expansionen på olika geografiska delmarknader.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Westin, VD
Tel: +46 (0)70 418 49 59
E-mail: fredrik.westin@deflamo.com
 
Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com
 
Om Deflamo
Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum. Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som är skadliga för miljö och hälsa. Bolaget är listat på Nasdaq First North. Avanza är bolagets Certified Advisor.
 
Denna information är sådan information som Deflamo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september 2017 kl. 01.30 CET.

pdf-file: Marknadskommunikation Deflamo 28 september 2017-se