Deflamo Pressrelese
2017-09-26T15:50:00 CET: Swedish
pdf-file: Marknadskommunikation Deflamo 26 september 2017-se

Karlshamn den 26 september 2017
 
Deflamo har erhållit en order som innebär ett genombrott på ett nytt marknadssegment. Produkten tillhör en helt ny produktfamilj som Deflamo har utvecklat för användning i biobaserad termoplast.
 
Kunden har utvecklat en ny innovativ produkt som bedöms få en stor spridning och samtidigt minska miljöbelastningen som den traditionella tekniska lösningen orsakar. Tillsammans med Apyrum tillförs nödvändiga brandegenskaper som gör att produkten blir användbar enligt de brandtekniska kraven. Produkten bedöms ha förutsättningar att nå en global marknad.
 
Den första ordern är liten men är den första i en förväntad serie. Den avser en mindre kvantitet och har ett värde av 2 400 euro. Under de närmaste åren bedöms orderkvantiteterna öka till betydande volymer för Deflamo.
 
“Vi är glada över att fått möjligheten att samarbeta med ett innovativt företag som detta och att de nu är redo att lansera sin produkt. Det är förstås extra tillfredsställande att vår teknologi och våra ansträngningar bidrar och tillför värde till denna produkt”, säger Deflamos VD Fredrik Westin.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Westin, VD
Tel: +46 (0)70 418 49 59
E-mail: fredrik.westin@deflamo.com
 
Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com
Om Deflamo Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum. Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som är skadliga för miljö och hälsa. Bolaget är listat på Nasdaq First North. Avanza är bolagets Certified Advisor.
 
Denna information är sådan information som Deflamo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 september 2017 kl. 15.50 CET.

pdf-file: Marknadskommunikation Deflamo 26 september 2017-se