Deflamo Pressrelese
2018-01-12T18:40:00 CET: Swedish
pdf-file: Marknadskommunikation Deflamo 12 januari 2018-se

Pressmeddelande Deflamo AB 
 
Deflamo informerar om bolagets rörelsekapitalsituation
 
Karlshamn den 12 januari 2018
 
Deflamo AB har som tidigare meddelats en ansträngd finansiell situation. Bolaget beräknar att befintliga medel räcker in i mars månad. Därefter måste bolaget tillföras likviditet. Bolaget jobbar med att hitta en lösning på likviditetsbristen. Som tidigare meddelats pågår bland annat diskussioner med intressenter om att sälja delar av verksamheten samt andra former av samarbeten.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Blomquist, Styrelseordförande
Tel: +46-(0)70 486 17 71
E-mail: jan@blomquist.be
 
Fredrik Westin, VD
Tel: +46 (0)70 418 49 59
E-mail: fredrik.westin@deflamo.com
 
Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com
 
Om Deflamo
Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum. Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som är skadliga för miljö och hälsa. Bolaget är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Advisor.
 
Denna information är sådan information som Deflamo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 januari 2018 kl. 18:40 CET.

pdf-file: Marknadskommunikation Deflamo 12 januari 2018-se