Deflamo Pressrelese
2016-04-04T12:35:16 CET: Swedish
pdf-file: Ny order på Apyrum

Malmö 4 april 2016

Deflamo AB kan idag meddela att ytterligare order på Apyrum, till ett värde av ca 450 000 kronor, har mottagits.

Leveranserna av den inkomna ordern kommer att ske under andra kvartalet 2016.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per-Erik Velin, vd, Deflamo AB (publ)
Tel: +46 (0)70 67 42 185
E-mail: per-erik.velin@deflamo.com

Deflamo AB i korthet
Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och säljer miljömässigt överlägsna flamskydds­medel under produktnamnet Apyrum. Produkterna är ett miljövänligt alternativ till de farliga flamskyddsmedel som innehål­ler t ex brom, klor och antimon, ämnen som är skadliga för miljö och hälsa. Med Apyrum får man som kund:

– De överlägsna miljöegenskaperna
– Den konkurrenskraftiga pris- och prestandarelationen, även jämfört med traditionella flamskyddsmedel
– Tillgången till Deflamos applikationskunskap och testmöjligheter, vilket bidrar till att minska kundens utvecklingskostnader och time-to-market.

Deflamo fokuserar främst på att ersätta konventionella flamskyddsmedel i plaster och andra polymera material, men samarbetar även med kunder inom flera olika områden som t ex papper, trä och textilier avseende applikationsutveckling. En central del i Deflamos erbjudande är att hjälpa kunderna med formulering, testning och införande av flamskyddade produkter med Apyrum. Detta bidrar till att bolagets kunder och samarbetspartners kan utveckla nya produkter med miljöanpassad profil både billigare och snabbare.

Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Nasdaq First North. Avanza är bolagets Certified Adviser.

pdf-file: Ny order på Apyrum