Deflamo Pressrelese
2016-11-25T07:57:00 CET: Swedish
pdf-file: 2016-11-24_Ny order Deflamo

Deflamo erhåller sin hitintills största order till ett värde av ca 1,8 MSEK

Det är med glädje Deflamo AB kan meddela att ytterligare order på Apyrum, till ett värde av ca 1,8 MSEK, har mottagits. Beställaren är en återkommande kund inom PVC-marknaden.

Leveranserna av den inkomna ordern kommer att ske under första halvåret 2017.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johnny Bodin, vd, Deflamo AB (publ)
Tel: +46 (0)70 092 07 39
E-mail: johnny.bodin@deflamo.com


Deflamo AB i korthet
Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och säljer miljömässigt överlägsna flamskydds­medel under produktnamnet Apyrum. Produkterna är ett miljövänligt alternativ till de farliga flamskyddsmedel som innehål­ler t ex brom, klor och antimon, ämnen som är skadliga för miljö och hälsa. Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Nasdaq First North. Avanza är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Deflamo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2016 kl 07.57.

pdf-file: 2016-11-24_Ny order Deflamo