Deflamo Pressrelese
2017-10-04T14:50:00 CET: Swedish
pdf-file: Marknadskommunikation Deflamo 4 oktober 2017-se

Nyhetsuppdatering: Deflamo offentliggör produktblad för mjuk PVC
 
Karlshamn den 4 oktober 2017
 
Produktbladet beskriver tre produkter som exemplifierar tre olika användningsområden för mjukgjord PVC, där Apyrum ingår i formuleringen för att möta de krav som ställs på produkten.
 
Produktbladet är riktat till produktutvecklare, och affärsutvecklare och andra som arbetar med mjukgjord pvc, dess formulering och egenskaper ur ett tekniskt och kommersiellt perspektiv.
 
Produktbladet och de tre utvalda exemplen på produkter och formuleringar är resultat av flera års produkt- och applikationsutveckling. Produktbladets slutsatser kan sammanfattas på följande vis: 
 • Tre produktexempel som bygger på formuleringar som kan ersätta giftiga och skadliga flamskyddsmedel med likande eller bättre produktegenskaper
 • Visar att det går att kombinera miljömässigt bra val med mycket höga brandkrav
 • Exempel på resultat från konkalorimeter:
  • Apyrum tillför värde i kommersiella produkter
  • Apyrum och Pevalen fungerar bra i kombination
  • Möjligt att utesluta ATO och fosfatester och ändå uppnå mycket höga brandkrav
  • Apyrum har överlägen prestanda avseende rökutveckling jämfört med ATO
  • Apyrum är synergistisk med ATH och ZHS
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Westin, VD
Tel: +46 (0)70 418 49 59
E-mail: fredrik.westin@deflamo.com
 
Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com
 
Om Deflamo
Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum. Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som är skadliga för miljö och hälsa. Bolaget är listat på Nasdaq First North. Avanza är bolagets Certified Advisor.

pdf-file: Marknadskommunikation Deflamo 4 oktober 2017-se