Deflamo Pressrelese
2016-09-08T11:50:00 CET: Swedish
pdf-file: 2016-09-08_Patentansökan godkänd

Deflamo AB har härmed nöjet att meddela att patentansökan “A polymer composition comprising a fire suppressant” som lämnades in till PRV den 3 februari 2016, nu har blivit godkänd, ett så kallat “notice of intention to grant”.

Läs mer på företagets hemsida eller i bifogad pdf.

pdf-file: 2016-09-08_Patentansökan godkänd