Deflamo Pressrelese
2017-05-02T10:30:00 CET: Swedish
pdf-file: 2017-05-02_Patentansökan godkänd

Malmö 2 maj 2017


Den 29 februari 2016 kommunicerades i pressmeddelande att Deflamo AB lämnat in två patentansökningar till PRV.

  • Ansökan för processpatent med titeln: A novel process for the manufacturing of fire suppressants.
  • Ansökan för produktpatent med titeln: A novel fire retarded polymer formulation concept.

Den 8 september 2017 kunde man meddela att ansökan avseende produktpatentet var godkänt.


Bolaget har nu fått det glädjande beskedet att även ansökan avseende processpatentet är godkänt.

PRV meddelar att dom har för avsikt att godkänna patentet och att det i samband med detta kommer att bli publikt 24 augusti 2017.


För mer information, kontakta:
Johnny Bodin, vd
Telefon: 0700-92 07 39
Mail: johnny.bodin@deflamo.com 


Om Deflamo
Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum. Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som är skadliga för miljö och hälsa.

Vårt mål är att ersätta miljöskadliga konventionella flamskyddsmedel i plaster, polymera material, papper, trä och textilier. En central del i Deflamos erbjudande är att hjälpa kunderna med formulering, testning och införande av flamskyddade produkter med Apyrum. Detta bidrar till att våra kunder kan utveckla nya produkter med miljöanpassad profil både billigare och snabbare.

Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Nasdaq First North. Avanza är bolagets Certified Advisor.

Informationen publicerades den 2 maj 2017 kl. 10.30 CET.

pdf-file: 2017-05-02_Patentansökan godkänd