Deflamo Pressrelese
2016-01-22T08:32:00 CET: Swedish
pdf-file: Deflamo: Per-Erik Velin lämnar vd-posten

Malmö den 22 januari 2016

Deflamo AB (publ) är i förhandlingar med en internationell industrikoncern om ett strategiskt samarbete inom området för plaster (se separat pressmeddelande daterat den 22 januari 2016). Ett framtida samarbete kommer att innebära en påverkan på företagets arbetssätt och organisation och mot denna bakgrund har Deflamos vd, Per-Erik Velin, accepterat ett annat erbjudande och därmed aviserat sin avgång med sista dag 30 april.

“Styrelsen för Deflamo har fattat ett klokt beslut om inriktning som jag fullständigt står bakom och har drivit tillsammans med dem. Det stod tidigt klart att detta kunde påverka min roll på lite längre sikt och jag började överväga alternativ. När jag nu fick ett attraktivt erbjudande, valde jag därför att tacka ja till detta. Denna förändring blir således aktuell något tidigare i processen än vi räknat med, men jag kommer göra mitt yttersta för att stödja Deflamo i partnerdiskussionerna fram till den sista april då jag lämnar min tjänst”, kommenterar vd Per-Erik Velin.

“Vi är oerhört nöjda med Per-Eriks insatser som vd för Deflamo. Han har varit en drivande faktor i det viktiga arbetet med att identifiera framtida inriktning och strategi. Per-Eriks engagemang har även varit helt avgörande för den process som nu lett fram till pågående förhandlingar med en större industriell aktör. I den delen är naturligtvis ingenting klart förrän slutliga avtal skrivits på, men vi är så här långt mycket nöjda med framdriften i diskussionerna”, säger styrelsens ordförande Jan-Ove Aspeblad.

Per-Erik Velin kvarstår i tjänsten t.o.m. den 30 april 2016. Arbetet med att finna en efterträdare har initierats varvid det konstateras att kravprofilen kommer att påverkas av ett möjligt strategiskt partnerskap.

För ytterligare information kontakta:

Per-Erik Velin, vd, Deflamo AB (publ)
Tel: 070-674 21 85
E-mail: per-erik.velin@deflamo.com

Jan Blomquist, styrelseledamot
Tel: 070-486 17 71
E-mail: jan@blomquist.be

Om Deflamo
Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskydds­medel under produktnamnet Apyrum. Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som innehål­ler t ex brom, klor och antimon, ämnen som är skadliga för miljö och hälsa. Med Apyrum får man som kund:

– De överlägsna miljöegenskaperna
– Den konkurrenskraftiga pris/prestanda-relationen, även jämfört med traditionella flamskyddsmedel
– Tillgången till Deflamos applikationskunskap och testmöjligheter, vilket bidrar till att minska kundens utvecklingskostnader och time to market

Vi fokuserar främst på att ersätta konventionella flamskyddsmedel i plaster och andra polymera material, men vi samarbetar även med kunder inom flera olika områden som t ex papper, trä och textilier avseende applikationsutveckling. En central del i Deflamos erbjudande är att hjälpa kunderna med formulering, testning och införande av flamskyddade produkter med Apyrum. Detta bidrar till att våra kunder kan utveckla nya produkter med miljöanpassad profil både billigare och snabbare.

Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Nasdaq First North. Avanza är bolagets Certified Advisor.

pdf-file: Deflamo: Per-Erik Velin lämnar vd-posten