Deflamo Pressrelese
2018-02-20T18:00:00 CET: Swedish
pdf-file: Marknadskommunikation Deflamo 20 februari 2018-se

Pressmeddelande Deflamo AB 
 
Karlshamn den 20 februari 2018
 
Deflamo senarelägger publiceringen av bokslutskommunikén. Tidigare publiceringsdag var angiven till den 22 februari. Nytt datum för publicering är den 23 mars.
Bakgrunden till senareläggningen är bolagets fortsatta aktiviteter för att försöka lösa bolagets ansträngda finansiella situation i enlighet med vad som tidigare kommunicerats.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Westin, VD
Tel: +46 (0)70 418 49 59
E-mail: fredrik.westin@deflamo.com
 
Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com
 
Om Deflamo
Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum. Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som är skadliga för miljö och hälsa. Bolaget är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Advisor.

pdf-file: Marknadskommunikation Deflamo 20 februari 2018-se