Deflamo Pressrelese
2018-04-26T21:45:37 CET: Swedish
pdf-file: Marknadskommunikation Deflamo 26 mars 2018-se

Pressmeddelande Deflamo AB

Karlshamn den 26 april 2018
Deflamo senarelägger publiceringen av kvartalsrapporten för kvartal 1, årsredovisningen samt årsstämman. Tidigare publiceringsdag för kvartalsrapporten var angiven till den 27 april. Nytt datum för publicering är den 31 maj. Ny dag för årsstämma är den 29 juni. Årsredovisningen kommer att offentliggöras minst tre veckor före årsstämman.
Bakgrunden till senareläggningen är bolagets fortsatta aktiviteter för att försöka lösa bolagets ansträngda finansiella situation i enlighet med vad som tidigare kommunicerats.
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Westin, VD Tel: +46 (0)70 418 49 59 E-mail: fredrik.westin@deflamo.com
 
Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com
 
Om Deflamo
Deflamo utvecklar högpresterande miljövänliga flamskyddade material och kommersialiserar flamskyddsprodukter och tillhörande tjänster. Utöver F&U -tjänster som förändrar och utvecklar flamskyddsmarknaden tillverkar vi även flamskyddsmedel och använder varumärket Apyrum för våra egna produkter. Bolaget är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Advisor.

pdf-file: Marknadskommunikation Deflamo 26 mars 2018-se