Deflamo Pressrelese
2016-04-18T11:44:53 CET: Swedish
pdf-file:

 Pressmeddelande Deflamo AB

  • Tillförordnad VD utsedd
  • Förslag till ny styrelseordförande

             
Malmö 18 april 2016

Deflamo AB:s styrelseordförande Jan-Ove Aspeblad kommer att gå in som tillförordnad VD för bolaget när Per-Erik Velin lämnar VD-tjänsten den 30 april 2016. Mot denna bakgrund lämnar Jan-Ove Aspeblad sitt uppdrag i styrelsen i samband med årsstämman den 26 april 2016.

Jan-Ove Aspeblad är utbildad civilekonom. Han arbetade före sin pension med affärsutveckling inom AAK AB. I samma koncern har han tidigare haft roller som CFO och koncerncontroller.

“Med Jan-Ove i rollen som tf VD kan det pågående arbetet med att rekrytera min efterträdare genomföras i lugn och ro och samtidigt med flexibilitet i förhållande till det industriella samarbete som diskuteras. Jan-Oves erfarenhet av bolagsstyrning, affärsutveckling och kännedom om bolaget kommer att ge kontinuitet och stabilitet under denna process”, säger Per-Erik Velin.

Valberedningens förslag till ny styrelseordförande är Johan Lavén, senior partner i NewCap AB. Mer information om Johan Lavén återfinns på bolagets hemsida, www.deflamo.com. Valberedningens fullständiga förslag till styrelse m.m. kommer att offentliggöras före årsstämman den 26 april.

Rekryteringen av ny VD förväntas vara genomförd innan sommaren 2016.

För mer information, kontakta:
Jan-Ove Aspeblad, styrelseordförande
Telefon: 073-973 55 77
Mail: jan-ove.aspeblad@aak.com

Deflamo AB i korthet
Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och säljer miljömässigt överlägsna flamskydds­medel under produktnamnet Apyrum. Produkterna är ett miljövänligt alternativ till de farliga flamskyddsmedel som innehål­ler t ex brom, klor och antimon, ämnen som är skadliga för miljö och hälsa. Med Apyrum får man som kund:

– De överlägsna miljöegenskaperna
– Den konkurrenskraftiga pris- och prestandarelationen, även jämfört med traditionella flamskyddsmedel
– Tillgången till Deflamos applikationskunskap och testmöjligheter, vilket bidrar till att minska kundens utvecklingskostnader och time-to-market.

Deflamo fokuserar främst på att ersätta konventionella flamskyddsmedel i plaster och andra polymera material, men samarbetar även med kunder inom flera olika områden som t ex papper, trä och textilier avseende applikationsutveckling. En central del i Deflamos erbjudande är att hjälpa kunderna med formulering, testning och införande av flamskyddade produkter med Apyrum. Detta bidrar till att bolagets kunder och samarbetspartners kan utveckla nya produkter med miljöanpassad profil både billigare och snabbare.

Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Nasdaq First North. Avanza är bolagets Certified Adviser.

pdf-file: