Apyrum pulver eller vattenlösning

Apyrum för kommersiellt bruk finns som vätskelösning och som fint pulver. Båda produktyperna bygger på Apyrumteknologin men används i olika material och olika sammanhang och är speciellt utvecklade för vissa typer av material och brandkrav.

Apyrum Powder

Apyrum Powder är ett fint pulver som tillsätts i plaster och suspensioner andra applikationer där vatten inte är önskvärt. Produkten finns i olika varianter som anpassas till olika polymerer. Egenskaperna optimeras med partikelstorlek, torrhalt, mm för att möta behovet i varje enskild applikation.

  • För närvarande finns en kommersiell produkt som heter Apyrum 1002.12 som är utvecklad i syfte att använda i mjukgjord PVC och vinyler.

Apyrum Liquid

Vattenbaserade flamskyddsmedel som används för impregnering av naturbaserade fibrer och material men kan även i vissa fall blandas i vattenbaserade produkter, som t ex lim och suspensioner. Produkten finns att få i flera olika sammansättningar och koncentrationer.

För närvarande finns Apyrum Liquid i tre kommersiella varianter:

  • Apyrum 201 Liquid är vår standart/all-round och har en mycket hög löslighet och finns i så hög koncentration som 50%. Den har en extremt kraftig kolning och ger ett effektivt flamskydd på de flesta naturmaterial. Den är hygroskopisk vid höga loader (behandlingsmängd) vilket gör att materialet kan kännas något fuktig.
  • Apyrum 201 WA Liquid innehåller samma aktiva substans som Apyrum 201 Liquid men har en tillsatts av vätmedel i syfte att förbättra inträngning vid impregnering. Det visar sig att flamskyddsmedlet effektivitet samt andra egenskaper ofta kan förbättras då flamskyddsmedlet tränger djupare in i materialet.
  • Apyrum 101 Liquid är en variant som innehåller en annan typ av aktiv substans som är anpassad till Hampa, Lin och Ull. Den har en lägre löslighet än Apyrum 201 och finns därför endast i koncentrationen 25%. Den har inte lika kraftig kolning och den är mindre hygroskopisk.