Vinylplast

Apyrum kan användas för att flamskydda mjukgjord PVC, och även kombineras med synergistiska flamskyddssystem. Exempel på produkter som kan behandlas är väggbeklädnad, golv, tunna filmer, kabel och tekniska textilier.

I de fall Apyrum implementeras i plaster tillhandahålls produkten som ett finmalt pulver med mycket låg löslighet i vatten, vilket är önskvärt i många applikationer.

Olika brandkrav kan uppnås beroende på hur mycket flamskyddsmedel som adderas, och mängden mjukgörare, fyllmedel och övriga tillsatser.

Inblandning & applicering

Det vanligaste sättet att integrera Apyrum är att det tillsätts på samma sätt som de andra additiven (tex i knetern). Precis som med andra additiv är det mycket viktigt att Apyrum dispergeras ut väl i substratet.

Det är viktigt att mängden flamskyddsmedel är exakt och optimal, då resultatet påverkas av förhållandet mellan aktiv substans, vikten på materialet samt dess inneboende brandegenskaper.

Apyrum kan processas med mixers och kneters samt i extruders och kalanders. Bra resultat har uppnåtts med PVC plastisoler.

Du kan förvänta dig att viss omformulering kan behövas för att nå bra resultat.

Förväntade resultat & egenskaper

  • PVC som flamskyddats med Apyrum kan klarar t ex Euroclass Bs2D0 och franska NFP 92503, M1.
  • Låg rökutveckling
  • Liten påverkan på fysiska och mekaniska egenskaper

Val av Apyrumprodukt

Produktexempel