Apyrum kan användas med en mängd olika textilier och non-woven. Fibrer som kan flamskyddas är bomull, ull, och en mängd andra naturliga och många syntetiska fibrer.

För att flamskydda textiler och non-woven används Apyrum i vätskeform, och sker då vid tillverkningen genom impregnering, men det kan även appliceras i efterhand men måste då eftertorkas.

Beroende på hur mycket flamskyddsmedel som används, samt textilens egenskaper, kan man uppnå olika brandklasser.

Impregnering & Applicering

Det finns flera olika sätt att flamskyddsbehandla textilier och non-woven beroende på material och slutprodukt samt tillgänglig processteknik. Materialet ska impregneras med Apyrum så att den tränger in i materialet för att därefter torkas. Torkningen sker bäst vid förhöjd temperatur varvid vatten avdunstar och leds bort.

Appliceringen bör ske med en sådan process att mängden Apyrum kan styras och fördelas jämt och på ett repeterbart sätt i materialet.

De processer som kan användas är impregnering i bad, foulard, padders, bestrykning, spray, tryckkammare med flera. Exempel på bra metoder är foulard eller bestrykning. Apyrum läggs då i exempelvis i ett kar där pappersbanan passerar igenom, gärna med ett valsnyp i karet och ett nyp efter så att överskottet återvinns ner i karet. Beroende på process och material används olika metoder vid torkning.

Torkningen är en viktig del då det kan vara ganska mycket vatten som måste torkas bort. Om det redan finns en torkning i den befintliga processen är det en fördel om Apyrum sätts på före torkningen. På så sätt behövs ingen extra torkning.

För att påverka brandegenskaperna i textilier och non-woven behövs mellan 4 och 20 viktprocent aktiv substans. Första steget är att utvärdera och optimera mängden flamskyddsmedel för att fastställa förhållandet mellan aktiv substans, mängden material och dess brandegenskaper. Därefter kan processen anpassas så att denna mängd aktiv substans kan appliceras och att produkten uppnår övriga fysiska, tekniska och ekonomiska egenskaper som eftersträvas.

Förväntade resultat & egenskaper

  • Apyrum klarar mycket högt ställda brandkrav som tex SIS 65 00 82, självslocknande.
  • Andra exempel på uppnått brandkrav är DIN 4101 B1-B2. Det innebär att tyget är självslocknande när man tar bort lågan.
  • Andra exempel på uppnått brandkrav är EN 13501 Class B / C samt DIN 4101 B1-B2 samt BS 5852: Part 1 (1979) and BS 5852: Part 2 (1982))
  • Låg rökutveckling
  • Beroende på mängd Apyrum kan vissa fall medföra påverkan på fysiska och mekaniska egenskaper
  • Överlägsen miljöprestanda
  • Fri från borax, urea, kväve och ammoniak

Val av Apyrum produkt

Vid användning Apyrum i textiler och non-woven finns det flera alternativ och valet av Apyrumprodukt bestäms av många olika faktorer. För att fastställa vilken som ska användas behöver man prova sig fram genom försök. Mängden Apyrum anpassas genom optimering av impregnering och anpassas till fiberns brandegenskaper och de brandkrav som ställs på slutprodukten.

De olika varianter av Apyrum som kan passa är: