Laminat och träfiberskivor kan flamskyddas med Apyrum. Exempel på produkter som kan behandlas är MDF-skivor, HDF-skivor, Spånskivor, OSB-skivor, Plywood, Fanér, Board on Frame, Honeycomb, skivor med Wellpappkärnor och andra distansmaterial.

För att flamskydda laminatskivor och träfiberskivor används Apyrum i vätskeform, och sker då vid tillverkningen av skivan genom en impregnering.

Olika brandkrav kan uppnås beroende på hur mycket flamskyddsmedel som sätts på och skivans övriga egenskaper.

Impregnering & Applicering

Den vanligaste och bästa metoden är att impregnera träfibern i en blandningsprocess som sker före torkning och limning. Fibern ska absorbera Apyrum och vara väl distribuerad. Mängden vatten kan anpassas så att en jämn spridning uppnås. Limmets härdningstid kan påverkas och processparametrarna måste anpassas till olika produkter.

För laminat behandlas pappret/boarden före eller i samband med pressning. Man kan även sätta till Apyrum i stärkelselim och andra bindemedel.

Optimeringen av mängden flamskydd är viktigt då förhållandet mellan Apyrum, lim, mängden fiber, skivans densitet och dess brandegenskaper är avgörande för resultatet.

Förväntade resultat & egenskaper

  • Apyrum klarar mycket högt ställda brandkrav. Till exempel kan EN 13501 B / C uppnås.
  • Låg rökutveckling
  • Beroende på mängd Apyrum kan vissa fall medföra påverkan på fysiska och mekaniska egenskaper
  • Överlägsen miljöprestanda
  • Fri från Borax, Kväve och Ammoniak

Val av Apyrumprodukt

Vid användning i Laminatskivor och träfiberskivor finns det flera alternativ och valet av Apyrumprodukt bestäms av många olika faktorer. För att fastställa vilken som ska användas behöver man prova sig fram genom försök. Mängden Apyrum anpassas genom optimering av impregnering och anpassas till skivans brandegenskaper och de brandkrav som ställs på skivan.

De olika varianter av Apyrum som kan passa är: