Publicerad: 2019-06-14 16:12:00 CEST
Deflamo AB
Pressmeddelande

Deflamo AB: Uppdatering rörande pågående transaktion med Rock Energy A/S

Pressmeddelande Deflamo AB

Stockholm den 14 juni 2019

Deflamo AB (publ) pressmeddelade den 20 maj 2019 att det omvända förvärvet av Rock Energy AS har tagit mer tid än beräknat. Deflamo AB (publ) meddelar idag den 14 juni 2019 genom pressmeddelande att nödvändiga åtgärder för att förbereda den nya verksamheten kan förväntas ta ytterligare tid.

Deflamo kommer fortsatt arbeta för att genomföra det omvända förvärvet med Rock Energy men kan i dagsläget inte fastställa hur lång tid det kommer ta att slutföra Transaktionen. Eftersom den utdragna processen medför en ökad osäkerhet så har Bolaget samtidigt öppnat upp för andra potentiella kandidater vad gäller omvänt förvärv.

Deflamos huvudägare har samtidigt uttryckt beredskap för att finansiera bolaget under den tid det tar att slutföra den planerade processen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jan Blomquist, Ordförande
Tel: +46 (0)70-486 17 71
E-mail: jan@blomquist.be

Läs mer om Deflamo AB på www.deflamo.com

 

Om Rock Energy

Rock Energy grundades 2007 och är verksamt inom förnybar energi och erbjuder hållbar energi för värme, kyla och kraft från djupborrade energikällor.

Om Deflamo

Deflamo utvecklar högpresterande miljövänliga flamskyddade material och kommersialiserar flamskyddsprodukter och tillhörande tjänster. Utöver F&U –tjänster som förändrar och utvecklar flamskyddsmarknaden tillverkar vi även flamskyddsmedel och använder varumärket Apyrum för våra egna produkter.

Bolaget är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550, ca@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.

 

Denna information är sådan information som Deflamo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2019 kl. 16:12 CEST.


Marknadskommunikation Deflamo 14 jun 2019-se.pdf