_________________________Trevlig sommar önskar Deflamo!________________________

Vi håller semesterstängt v.29-32. Vi är åter på plats den 14:e augusti.

Vi önskar alla en riktigt skön sommar och semester.

Utfall i företrädesemissionen

Teckningsperioden för företrädesemissionen i Deflamo AB (”Deflamo” eller ”Bolaget”) avslutades den 9 juni 2017. Emissionen innebär att Bolaget tillförs 15,7 Mkr före emissionskostnader. Totalt tecknades cirka 53,8 procent, varav cirka 49,9 procent med stöd av teckningsrätter och cirka 3,9 procent utan teckningsrätter. Resterande aktier upp till garanterat belopp om 15,7 Mkr tilldelas emissionsgaranter, innebärande en total teckningsgrad om cirka 66,6 procent.

”Vi hade naturligtvis helst sett ett större intresse för emissionen, men vill samtidigt tacka både befintliga och tillkommande aktieägare för uppslutningen. Vi kommer nu självklart att göra noggranna prioriteringar för att optimera utväxlingen vid användning av emissionslikviden.” – säger Johnny Bodin, VD Deflamo AB.

Pressmeddelande 2017-06-14

För mer information kontakta Johnny Bodin på johnny.bodin@deflamo.com eller på mobil 0700-92 07 39.

Är ert flamskydd säkrat för framtiden?

Deflamo utvecklar, producerar och säljer den effektiva och biologiskt nedbrytbara flamskyddsteknologin under produktnamnet Apyrum. Våra kunder finns både bland tjänsteföretag och inom tillverkningsindustrin i Europa. Läs mer