Intervju med VD, Johnny Bodin, inför kommande företrädesemission

 

Inför den kommande företrädesemissionen, med teckningstid 26 maj – 9 juni 2017, finns Informationsmemorandum att läsa och ladda ner under "Senaste nytt". Intervju med Deflamos VD, Johnny Bodin, finns att läsa på www.investerarbrevet.se och www.feminvest.nu

För mer information kontakta Johnny Bodin på johnny.bodin@deflamo.com eller på mobil 0700-92 07 39.

 

Är ert flamskydd säkrat för framtiden?

Deflamo utvecklar, producerar och säljer den effektiva och biologiskt nedbrytbara flamskyddsteknologin under produktnamnet Apyrum. Våra kunder finns både bland tjänsteföretag och inom tillverkningsindustrin i Europa. Läs mer