Deflamo.com

Miljövänligt flamskydd

Ett högpresterande flamskydd som samtidigt är miljövänligt. Finns det?

 

Ja, äntligen finns det. Apyrum är en effektiv och miljöanpassad flamskyddsteknologi som med fördel kan integreras i produktionsprocesser för en mängd olika material. Låt oss förklara närmare.

 

Apyrum är ett miljövänligt system, baserat på i huvudsak karboxylater som bildar naturliga salter. Alla ingående ämnen används som godkända tillsatser i livsmedel. Det ger ett mycket bra skydd mot brand och rökutveckling och är en fullgod ersättare till miljö- och hälsofarliga flamskyddsmedel.

Kan användas i många material

Apyrum finns i dag för flera  material, såsom naturliga och syntetiska fibrer, naturmaterial som papper och trä men även PVC och några andra plaster. Teoretiskt kan Apyrum användas i nästan alla material och vi utvecklar ständigt Apyrumteknologin att fungera på fler produkter. Apyrum är även en synergist i vissa flamskyddssystem så det finns många möjligheter och kan vara värt att prova.

Fördelar och kännetecken

Förutom att vara både stabilt och åldersbeständigt, uppfyller Apyrum de krav som ställs på ett högpresterande flamskyddsmedel. Det har dessutom ytterligare fördelar:

  • Miljövänligt genom hela produktlivscykeln
  • Högpresterande flamskyddsegenskaper, såsom självsläckning, reducerad värmebildning och minskad rökutveckling
  • Ger flamskyddande egenskaper åt en mängd olika material
  • Kostnadseffektivt

Så fungerar Apyrum

Apyrum är ett intumescent (svällande) flamskyddssystem som fungerar på flera olika sätt, beroende på egenskaper och tillstånd hos det behandlade materialet:

  • Endotermisk reaktion med effektiv termisk absorption
  • Intumescent / kolande reaktion som även motverkar droppning av material i fast form.
  • Skapar isolerande kollager som hindrar bränslet att komma i kontakt med värmekällan och blockerar syret.
  • Hämmar rökutveckling