Deflamo.com

Traditionella flamskyddsmedel

Många av de flamskyddsmedel som finns tillgängliga på marknaden idag, har mycket negativa miljö- och hälsoegenskaper. Det är primärt de halogenbaserade flamskyddsmedlen som fortfarande är tveksamma ur miljö- och hälsosynpunkt. Ett antal av de farligaste bromföreningarna har lyckligtvis förbjudits genom nationell lagstiftning samt initiativ inom EU, till exempel kemikalielagstiftningen REACH samt RoHS.

 

Allt fler företag och tillverkare väljer att frivilligt fasa ut halogenbaserade flamskyddsmedel till fördel för alternativa teknologier, som t ex Apyrum, på grund av en växande opinion samt miljö- och hälsopolicybeslut.

Miljömärkt flamskyddsmedel

Den ursprungliga idén med Apyrum var att utveckla ett miljömärkt flamskyddsmedel. Det resulterade i en produkt baserad enbart på ämnen som finns i naturen och som under årtusenden varit i kontakt med växter, natur och människor. 

Bäst skydd och minst miljöpåverkan

Vid en screening av 40 olika flamskyddsmedel genomfördes en livscykelstudie / LCA (Life Cycle Assessment) där Apyrum rankades bäst i test avseende såväl totala miljöegenskaper och flamskyddsfunktion. Miljöanalysen utfördes av det engelska miljöinstitutet Gnosys enligt CML 2001. 

Miljövänlig teknologi

  • Apyrum består av miljövänliga råvaror, med mycket god kommersiell tillgång. De används i stor skala inom bland annat livsmedelsindustrin, och Apyrum skulle således kunna livsmedelsklassas.
  • Apyrum bryts ned i naturen till vanligt förekommande beståndsdelar, och lämnar inga farliga restprodukter
  • Förbränning av Apyrum resulterar endast i COoch H2O. Apyrums egenskaper vid termisk nedbrytning minskar dessutom utveckling av farliga gaser som normalt bildas i ett obehandlat material.
  • Produktionen av Apyrum hanteras av högkvalificerade och specialiserade kemiindustriaktörer.
  • Apyrum är inte klassificerad inom gällande lagstiftningar, vilket möjliggör en god och säker arbetsmiljö. Det behövs varken särskilda arbetsmiljöskyddsföreskrifter eller behov av att bära avancerad skyddsutrustning vid användning.