Deflamo.com

Deflamoaktien

Nasdaq godkände den 6 maj 2015 Deflamo AB:s bolagsbeskrivning samt ansökan om upptagande till handel av aktien. Den första dagen för handel av aktien var den 8 maj 2015.

 

B-aktierna handlas på Nasdaq First North under kortnamn DEFL (ISIN: SE0007045406)

 

Avanza är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

 

Aktiekapital, aktieslag och fördelning per 2017-07-18

Aktiekapital19 646 750 SEK
Kvotvärde0,50 SEK
AktieslagRöster per aktieAntalKapital %Röster %
A101 020 4112,621,0
B138 273 08997,479,0
Summa 39 293 500