Deflamo.com

Användningsområden

Deflamo är ett företag som säger sig bedriva kontinuerligt forskning och utveckling både i egen regi och tillsammans med andra företag och kunder. Arbetet har resulterat i en rad nya kommersiella applikationer för Apyrum.

 

Utöver de befintliga applikationerna pågår ständig utveckling av flera olika material och applikationer; i de flesta fall i samarbete med företag där det både finns ett kommersiellt behov av flamskyddsmedel samt mycket god kunskap om produkt, process och kommersiella villkor.

Deflamos kunskapsområden:

 • Polyuretanskum för möbler och isolering m.m.
 • Polyamid. Konstruktionsdetaljer
 • Latex. Mattlatex och bindemedel
 • Epoxi. Golv- och konstruktionsepoxi
 • Polyester. Gelcoat och GRP
 • Polyeten. Plastdetaljer
 • Polypropen. Plastdetaljer
 • Träfiberkomposit. Plastdetaljer
 • Cellulosaisolering. Byggnadsisolering
 • Lim och lack
 • m.m.

 

Deflamo har djup kunskap om flamskyddskemi och materialutveckling avseende olika materials brandegenskaper tillika provning av dem.