Deflamo.com

Arbeta med flamskyddsmedel

Om du funderar på ett byte av flamskyddsmedel kan Deflamo hjälpa dig genom hela processen. De har ett eget laboratorium där de testar bland annat hur väl Apyrum skyddar mot brand i olika material.

 

För att vara konkurrenskraftig på marknaden för flamskydd räcker det inte med att ha miljövänliga produkter som är minst lika bra eller bättre än de alternativ som dominerar marknaden. Man måste dessutom ha kapacitet att snabbt kunna utveckla material för användning i löpande produktion. Deflamo har ett eget topputrustat laboratorium som gör det möjligt att testa hur väl Apyrum skyddar mot brand i olika material, samt mäta ett materials brännbarhet.

 

”Med deras labbutrustning kan Deflamo, i nära samarbete med kunden, enklare, snabbare och mer exakt optimera applikationerna med Apyrum och därmed hjälpa kunden till rätt prestanda till rätt kostnad. Genom investeringen i deras nya konkalorimeter och labbvalsverk i tillägg till existerande labbutrusning har Deflamo förutsättningar att avsevärt korta genomförandetiderna för nya projekt.”

 

Det finns väldigt många olika standarder. Deflamo erbjuder idag tester som utvecklats i olika kundprojekt. Om det specifika test du behöver saknas, så diskuterar Deflamo gärna möjligheterna att sätta upp det test du behöver.  Med egen utrustning kan Deflamos kunder undvika att anlita externa laboratorier för att få material testade, vilket annars försvårar framställningen av produktionsfärdiga material och tar lång tid.

 

Deflamos nya labbvalsverk gör vidare att man själva kan framställa olika former av plastmaterial för tester med Apyrum flamskyddsmedel, vilket innebär att man väsentligt kan snabba upp såväl internt utvecklingsarbete som projekt med kunder.

  • Nära samarbete med kunden genom hela säljcykeln
  • Målsättningen är alltid att tillsammans åstadkomma optimal kombination av prestanda och kostnad
  • Tillgången till Deflamos brandtestutrustning möjliggör för deras kunder att säkerställa optimal TCF (Total Cost of Formulation) före certifiering
  • Innebär sänkta kostnader och drastiskt förkortade utvecklingstider