Deflamo.com

Träfiberskivor och board

Träfiberskivor kan flamskyddas med Apyrum. För att flamskydda spånskivor, MDF, OSB, plywood etc. används Apyrum i vätskeform, och sker då vid tillverkningen av skivan genom en impregneringsprocess som behandlar träfibern/limmet. Apyrum tränger in i fibern vilket leder till att fibern ökar något i vikt och blir flamskyddad. Olika brandkrav kan uppnås beroende på hur mycket flamskyddsmedel som sätts på och skivans övriga egenskaper. Exempel på uppnått brandkrav är EN 13501 Class B / C.

Applikationsprocess

Den vanligaste och bästa metoden är att impregnera träfibern i en blandningsprocess som sker före torkning och limning. Fibern ska suga i sig Apyrum och vara väl distribuerad. Mängden vatten kan anpassas så att en jämn spridning uppnås. Limmets härdningstid kan påverkas och processparametrarna måste anpassas till olika produkter.

 

Optimeringen av mängden flamskydd är viktigt då förhållandet mellan Apyrum, lim, mängden fiber, skivans densitet och dess brandegenskaper är avgörande för resultatet.

Produkter som används

Produkten som används för tillverkning av träfiberskivor är Apyrum BIO-FR CANVAS eller Apyrum BIO-FR WOOD. Den är en vätskeprodukt som består av vatten och Apyrum i form av vattenlösligt salt.

 

Mängden Apyrum anpassas genom optimering till skivans brandegenskaper och de brandkrav som ställs på skivan. Vi har olika varianter av Apyrum som passar olika skivor, limsystem och processer.

 

Produktens egenskaper är:

  • Densitet: 1,4 g/ml
  • pH: 5,5 – 9 (varierar beroende på applikation, vår standardprodukt har pH 7)
  • Viskositet: Något högre än vatten
  • Levereransförpackning: dunk, fat, IBC 1000 liter.

Om Apyrum BIO-FR CANVAS

Produkten som används för tillverkning av träfiberskivor är Apyrum BIO-FR CANVAS eller Apyrum BIO-FR WOOD. Den är en vätskeprodukt som består av vatten och Apyrum i form av vattenlösligt salt.

 

Mängden Apyrum anpassas genom optimering till skivans brandegenskaper och de brandkrav som ställs på skivan. Vi har olika varianter av Apyrum som passar olika skivor, limsystem och processer.

 

Produktens egenskaper är:

  • Densitet: 1,4 g/ml
  • pH: 5,5 – 9 (varierar beroende på applikation, vår standardprodukt har pH 7)
  • Viskositet: Något högre än vatten
  • Levereransförpackning: dunk, fat, IBC 1000 liter.

Om Apyrum BIO-FR WOOD

Ett vattenbaserat flamskyddsmedel som baseras på Apyrum Bio-FR LIQUID och som används för impregnering av fibrösa och sugande material. Produkten har god förmåga att absorberas av porösa material, och framför allt trä.

Brandprovning och skivans egenskaper

Apyrum klarar mycket högt ställda brandkrav. Till exempel kan EN 13501 Class B / C uppnås. Det innebär att skivan är självslocknande så fort man tar bort lågan.