Deflamo.com

Historia

 • 2004 mars: Deflamo bildas på initiativ av Fredrik Westin tillsammans med övriga huvudaktieägare. Firman Deflamo registreras i juni 2004.
 • 2004 juni: Licensavtal med Trulstech Group undertecknas med ett territorium som omfattar de nordiska marknaderna.
 • 2005 april: Ett utökat licensavtal med Trulstech Group signeras vilket innebär att territoriet utökas till att omfatta 34 länder.
 • 2005 juni: Det registrerade varumärket Apyrum utvecklas till att även omfatta pulver; ett betydande steg för utvecklingen eftersom det innebär att Apyrum kan fungera i plaster.
 • 2008 januari: Deflamo ombildas till publikt aktiebolag och aktien noteras på Nordic Growth Market, Nordic MTF.
 • 2008 april: Deflamo når ett betydande teknikgenombrott när Bolaget, tillsammans med stora förbrukare av polyvinylklorid (PVC), utvecklar en ny variant av Apyrum® som går att använda i plast.
 • 2008 november: Deflamo genomför ett listbyte till AktieTorget. Den 24 november 2008 inleds handeln med Bolagets B-aktie.
 • 2009 maj: Deflamo nomineras till Globe Forum Sustainability Innovation Award.
 • 2010 juni: Deflamo flyttar till nya lokaler i Veddesta utanför Stockholm och påbörjar arbetet med att utveckla ett eget R&D labb; ett viktigt steg mot att bli en världsledande utvecklare och producent av flamskyddsmedel.
 • 2011 juni: Apyrum klarar brandskyddskraven för Euroclass Bs1d0 samt M1 i mjukgjord PVC-plast.
 • 2011 juli: Deflamo köper Apyrum-patent för hela Europa och delar av Asien och påbörjar samtidigt ett fördjupat samarbete med Biomimetic Technology Ltd.
 • 2011 november: Apyrum får bästa resultat i UK’s REDFR-utvecklingsprojekt med syfte att flamskydda återvunnen textil/fiber.
 • 2012 oktober: Deflamo utvecklar flamskyddsmedel för användning i skumplast (polyuretanskum).
 • 2013 mars: Apyrum vinner guldmedalj på IFIA 2013 (International Federation of Inventors Association)
 • 2013 september: Framgångsrik nyemission som innebär ett tillskott på nya starka ägare och över 17 mkr, med syfte att ta Deflamo från ett utvecklingsföretag till säljdrivet bolag.
 • 2014 augusti: Företaget flyttar från Järfälla till Malmö. Kommersialisering och internationalisering startar på allvar genom rekrytering av sälj- och teknikresurser.
 • 2015 februari: Efter beslut om att Bolaget under året ska påbörja byggnation av egen produktion i Malmö genomförs en lyckad emission som tillför företaget över 17 mkr. En överteckning på 73 % visade på stor tilltro och intresse bland investerare.
 • 2015 april: Apyrum vinner Nordbyggs guldmedalj för ”årets hetaste materialnyhet” under konferensen EcoForum på Stockholmsmässan i Älvsjön.
 • 2015 maj: Deflamo genomför ett listbyte till Nasdaq First North. Den 8 maj 2015 inleds handeln med Bolagets B-aktie.
 • 2016 februari: Nya patentansökningar inlämnade till PRV: Processpatent ”A novel process for the manufacturing of fire suppressants” samt produktpatent A novel fire retarded polymer formulation concept”.
 • 2016 mars: En företrädesemission, uppgående till 20 MSEK, genomförs med syfte att slutföra och driftsätta pilot-/produktionslinje i egen fabrik (Karlshamn), fortsätta kundbearbetning och försäljningsinsatser samt fortsätta utveckla produktpatent före en bredare och global marknad. Emissionen övertecknades med 14 procent och aktiekapitalet, efter registrering, uppgår till 9 828 198,50 SEK.
 • 2016 augusti: Patentansökan ”produkt” godkänns av PRV
 • 2017 maj: Patentansökan ”process” godkänns av PRV
 • 2017 juni: Genomförd företrädesemission som tillförde bolaget 15,7 MSEK före emissionskostnader.