Deflamo.com

Apyrum

Apyrum finns i pulverform och som vätska. På så sätt fungerar det unika flamskyddsmedlet bra ihop med ett antal material och i olika slags processer.

Apyrum powders

Apyrum Powders är ett finkornigt pulver som tillsätts i polymera material och andra applikationer där vatten inte är önskvärt. Produkten finns i olika varianter som anpassas till olika polymerer. Egenskaperna varieras vad gäller bl.a. kornstorlek, torrhalt, värmeabsorbans och barriäregenskaper för att möta behovet i varje enskild applikation.

Apyrum liquids

Vattenbaserade flamskyddsmedel som används för impregnering och blandning i vattenbaserade produkter, som t ex lim och suspensioner. Produkten finns att få i flera olika koncentrationer.