Deflamo.com

Kraftpapper och papper

Apyrum kan flamskydda papper. Det tillsätts då i vätskeform där det appliceras genom en bestryknings- eller impregneringsprocess för att impregnera till exempel kraftpapper. När Apyrum tränger in i fibern ökar pappret något i vikt och blir flamskyddat. Beroende på hur mycket flamskyddsmedel som tillsätts, samt papprets egenskaper, kan man uppnå olika brandklasser.

Applikationsprocess

Den vanligaste och bästa metoden är att Apyrum läggs i ett kar där pappersbanan passerar igenom, gärna med ett valsnyp i karet och ett nyp efter så att överskottet återvinns ner i karet. Beroende på process glättas och torkas pappret. Alternativt kan bestrykning, tryckning, sprayning etc användas.

 

Optimeringen av mängden flamskyddsmedel är viktigt då förhållandet mellan aktiv substans, mängden papper och dess brandegenskaper är avgörande för resultatet.

Produkter som används

För industriell pappersimpregnering används Apyrum BIO FR-CANVAS; en vätskeprodukt som består av vatten och Apyrum i form av vattenlösligt salt.

 

Mängden Apyrum anpassas genom optimering till papprets struktur och brandegenskaper samt de brandkrav som ställs på pappret.

 

Produktens egenskaper är:

  • Densitet: 1,4 g/ml
  • pH: 5,5 – 9 (varierar beroende på applikation, vår standardprodukt har pH 7)
  • Viskositet: Något högre än vatten
  • Levereransförpackning: dunk 5 respektive 15 l,  fat 200 l, IBC 1000 l.

Om Apyrum BIO-FR CANVAS

Ett vattenbaserat flamskyddsmedel som baseras på Apyrum Bio-FR LIQUID och som används för impregnering av fibrösa och sugande material. Produkten har mycket god förmåga att absorberas av porösa material som t ex papper, trä, naturfibrer och non-woven.

Miljövänlig och Borfri

Apyrum är en innovativ flamskyddsteknologi klassificerad som ofarlig för människa och natur. Apyrum innehåller varken borsalter, borsyra eller urea. Apyrum kan ersätta miljö- och hälsofarliga flamskyddsmedel samtidigt som det kan förbättra brandskyddet ytterligare.

Brandprovning och pappersegenskaper

Apyrum klarar mycket högt ställda brandkrav. Till exempel kan UL-94 uppnås. Det innebär att pappret är självslocknande så fort man tar bort lågan.