Deflamo.com

Textilier och non-woven

Apyrum kan användas med en mängd olika textilier och non-woven, där det vanligaste angreppssättet är att impregnera materialet med flamskyddsmedel.

 

För textilier och non-woven används Apyrum i form av ett vattenlösligt salt som kristalliserar efter applicering. Detta leder till att materialet ökar i vikt och blir flamskyddat. Fibrer som kan flamskyddas är bomull, ull, och en mängd andra naturliga och syntetiska fibrer. Flamskyddskrav som kan uppnås är t ex UL-94.

Applikationsprocess

Det vanligaste sättet att applicera Apyrum är att föra materialet genom ett bad och sedan pressa ut eventuellt överskott med en vals. I de fall där det räcker med ett ytskydd är det lämpligt att spraya på Apyrum. Optimeringen av mängden flamskydd är viktig då förhållandet mellan aktiv substans (Apyrum), vikten på materialet samt dess inneboende brandegenskaper är avgörande för resultatet.

Produkter som används

Vilken Apyrumprodukt som används för tillverkning av textilier och non-woven varierar med vilket material och vilket användningsområde materialet har.  Vanligtvis används Apyrum BIO FR CANVAS; en vätskeprodukt som består av vatten och Apyrum i form av ett vattenlösligt salt.

 

Apyrum kan med fördel blandas med en mängd olika binders. Det är värt att lyfta fram stärkelse som en mycket fördelaktig binder då den har en synergistisk effekt med Apyrum.

 

Mängden Apyrum anpassas genom optimering till materialets brandegenskaper och de brandkrav som ställs.

 

Produkten egenskaper är:

  • Densitet: 1,4 g/ml
  • pH: 5,5 – 9
  • (Vår standardprodukt har pH 7)
  • Viskositet: Ungefär som vatten
  • Levereransförpackning: dunk 5 resp 15 l, fat 200 l, IBC 1000 l.

Om Apyrum BIO-FR CANVAS

Ett vattenbaserat flamskyddsmedel som baseras på Apyrum BIO-FR LIQUID och som används för impregnering av fibrösa och sugande material. Produkten har mycket god förmåga att absorberas av porösa material som t ex papper, trä, naturfibrer och non wowen.

Miljövänlig och Borfri

Apyrum är en innovativ flamskyddsteknologi klassificerad som harmlös. Apyrum innehåller varken borsalter, borsyra eller urea. Apyrum kan ersätta miljö- och hälsofarliga flamskyddsmedel samtidigt som det kan förbättra brandskyddet ytterligare.