Deflamo.com

PVC

Apyrum kan användas för att flamskydda mjukgjord PVC, och även kombineras med synergistiska flamskyddssystem. I de fall Apyrum implementeras i plaster tillhandahålls produkten som ett finmalt pulver med mycket låg löslighet i vatten, vilket är önskvärt i många applikationer. Flamskyddskrav som kan uppnås är tex Euroclass Bs1D0 eller franska M1.

Integreringsprocess

Det vanligaste sättet att integrera Apyrum är att det tillsätts på samma sätt som de andra additiven (tex i knetern). Precis som med andra additiv är det mycket viktigt att Apyrum dispergeras ut väl i substratet. Det är viktigt att mängden flamskyddsmedel är exakt och optimal, då resultatet påverkas av förhållandet mellan aktiv substans, vikten på materialet samt dess inneboende brandegenskaper.

Brandprovning

Apyrum klarar mycket högt ställda brandkrav. PVC-film som flamskyddats med Apyrum klarar t ex Euroclass Bs1D0 och franska M1.

Apyrumprodukt som används

Vilken variant av Apyrum Powder som rekommenderas för tillverkning av PVC varierar med vilket material och applikation som PVC används till, men normalt används Apyrum 1002.09 eller 1002.12. Om minskning av rökgasdensitet och toxiska gaser är mycket viktig rekommenderas Apyrum 1002.15. Mängden aktiv substans avvägs genom optimering anpassat för materialets struktur och brandegenskaper samt de brandkrav som ställs.

 

Produktens egenskaper är:

  • Vitt pulver
  • Partikelstorlek: D50 ~8 micrometer
  • Densitet: 2,0 kg/dm3
  • Bulkdensitet: 0,5-1,0 kg/dm3
  • Torrhalt: 99,8%
  • Levereransförpackning: 20 kg säck på pall, 800 kg storsäck.