Deflamo.com

Om Deflamo

Deflamo strävar efter att rädda liv med så liten miljöpåverkan som möjligt. De är ett specialkemiföretag. Deflamo utvecklar, producerar och säljer flamskyddsmedel som är mycket effektiva, samtidigt som de är snälla mot miljön. 

Deflamos flamskyddsmedel säljs till tillverkningsindustri och tjänsteföretag i Europa under produktnamnet Apyrum. Apyrum är ett patenterat, miljövänligt och biologiskt nedbrytbart flamskyddsmedel som är konkurrenskraftigt i industriellt bruk.

 

Deflamo samarbetar med industriföretag som tillverkar produkter av plast, papper, trä, och andra material som används till byggnader, fordon, elektronik med mera, där höga krav ställs på brandskydd och miljö, säkerhet och hälsa. Apyrum ersätter farliga flamskyddsmedel som innehåller till exempel brom, klor, antimon, bor och fosfatestrar, med ämnen som är ofarliga för miljö och hälsa.

 

Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Nasdaq First North och äger patenten för Apyrums miljövänliga flamskyddsteknologi i hela Europa samt i delar av Asien. Inom området finns en tredjedel av världsmarknaden för flamskyddsmedel.

 

Verksamheten i Deflamo omfattar utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning. En central del i försäljningsarbetet är teknisk projektledning och att tillsammans med kunderna utveckla, utvärdera och optimera deras tillverkningsprocesser till de delar som berör flamskyddsteknologi.

Huvudkontor, lager och laboratorium finns i Malmö. Tillverkning sker i samarbete med etablerade och erkända tillverkare.

Ansvar och omsorg

Deflamo är medlem i IKEM – Innovations och kemiindustrierna i Sverige –  som också verkar för det internationella miljöprogrammet Responsible Care (Ansvar & Omsorg i Sverige). International Council of Chemical Associations (ICCA) fastställer den gemensamma grunden.

Programmet är ett uttryck för att kemiindustrin tar stort ansvar för sin verksamhet och sina produkter. Deflamo har åtagit sig att arbeta enligt dess riktlinjer.

 

Programmet är ett frivilligt åtagande som syftar till att hantera frågor som rör säkerhet, hälsa och miljö på ett seriöst och professionellt sätt.

 

Deltagande innefattar bland annat:

  • att man förbinder sig att arbeta efter ett antal vägledande principer
  • att arbeta med ständiga förbättringar inom säkerhet, hälsa och miljö
  • att öppet informera om sin verksamhet och de framsteg som görs

 

Källa: Innovations- och kemiindustrierna i Sverige; Ansvar & Omsorg: med sikte på ständiga förbättringar

 

Förpackningsansvar

Genom medlemskap i FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) vill Deflamo ta sitt ansvar för de förpackningsmaterial de använder samt återvinningen av de förpackningar de tar emot. Genom ”Gröna Punkten” visar Deflamo att de värnar miljön i flera led. Officiell definition Varumärket ”Gröna Punkten” på en förpackning innebär att det har betalats en summa för återvinning till det nationella återvinningsföretag som har anlitats i enlighet med EU-direktiv nummer 94/62 och motsvarande nationell lag.