Apyrum kan vara en del av ert nästa utvecklingsprojekt och minska er produkts miljöpåverkan

Deflamo utvecklar högpresterande miljövänliga flamskyddade material och kommersialiserar flamskyddsprodukter och tillhörande tjänster. Utöver F&U –tjänster som förändrar och utvecklar flamskyddsmarknaden tillverkar vi även flamskyddsmedel och använder varumärket Apyrum för våra egna produkter.
Bolaget är listat på Nasdaq First North.

ERT FRAMTIDA FLAMSKYDDSMEDEL : Apyrum är en innovativ flamskyddsteknologi som är ofarlig för människa och natur.
ERT FRAMTIDA FLAMSKYDDSMEDEL : Apyrum är en innovativ flamskyddsteknologi som är ofarlig för människa och natur.
UTVECKLING OCH BRANDPROVNING : Deflamo har erfarenhet och brandprovningsutrustning. Samarbetet med kund ger resultat som tillför värde till er produkt.
UTVECKLING OCH BRANDPROVNING : Deflamo har erfarenhet och brandprovningsutrustning. Samarbetet med kund ger resultat som tillför värde till er produkt.
NATURFIBER, MJUK PVC, KOMPOSITER MM : Apyrum finns för flera material och produkter.
NATURFIBER, MJUK PVC, KOMPOSITER MM : Apyrum finns för flera material och produkter.