Deflamo.com

Miljövänligt

Vi är miljöentusiaster och önskar hitta allt miljövänligt från att bära en tygpåse med tryck till att använda sig av miljövänliga medel inom industrin. 

Denna sida tar upp miljövänligt flamskyddsmedel och där har vi hittat en leverantör som heter Deflamo som tagit fram Apyrum som är ett ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som är skadliga för miljö och hälsa.